Uživatel nepřihlášen
Aktuální události
09.02.2016
Studie AC luxace
Studie AC luxací by měla být v plném proudu. Dr. Trávník v tomto ohledu dominuje s počtem pacientů. Já jich zatím reálně viděl 12 z celkem 60. Jak to jde ostatním?
16.06.2015
Druhá studie + nábor pracovišť
Byla přidána druhá studie hodnotící výsledky po sutuře Achillovy šlachy. V průběhu června a července bude probíhat nábor pracovišť, které se budou chtít na hodnocení v jednotlivých studiích podílet.
13.05.2015
Poděkování
Velké díky našemu novému programátorovi Štěpánu Drlíkovi.
13.05.2015
Obnovení funkce webu
Dobrý den, všechny bychom rádi upozornili na znovuoživení stránky sbírající informace pro multicentrické studie. Krom zkušební vzorové studie na diafýzy klíčku, byla nadesignována i první studie, která by měla i reálně proběhnout. Bližší informace budou zasílány průběžně, stejně jako ostrý start studie. Předem děkujeme všem za spolupráci. Kolektiv tvůrců stránky

Moderní medicína založená na důkazech upíná nyní největší pozornost k prospektivním studiím, dávajícím odpovědi na jednoduché vědecké otázky. Každá takováto odpověď představuje malý díl do skládačky optimálních diagnostických, prognostických či terapeutických algoritmů. Budeme-li každý čekat v lokálních podmínkách své nemocnice na dostatečně početný soubor pacientů, může se stát, že se nedočkáme, nebo nám na naši otázku odpoví někdo rychlejší. Řešení je prosté – badatelé, vědci a průzkumníci všech zemí spojme se. Tento web dává k dispozici prostor k představení svého vědeckého záměru s možností sdílet informace o pacientech vhodných pro danou studii a nalézt spolupracovníky napříč nemocnicemi v celé ČR či na Slovensku.
                                                                                                                                                               

Návod k použití

Přehled aktuálních studií

název / garant začátek specializace stav
Protokol pro prospektivní hodnocení střednědobých a dlouhodobých výsledků operačního SNAC / SLAC wrist II stupně. Srovnání výsledků u pacientů léčených proximální karpektomií oproti pacientům léčeným excizí člunkové kosti a čtyřrohou fúzí. ...detail »
garant   MUDr. Jan Kovařík
1.10.2017 traumatologie žádost o přístup do studie
Protokol pro multicentrickou retrospektivní studii - Hodnocení léčby akutních ruptur Achillovy šlachy perkutánní a otevřenou metodou v ČR ...detail »
garant   MUDr. Jan Kovařík
09/2015 traumatologie žádost o přístup do studie
Protokol pro retrospektivní zhodnocení střednědobých a dlouhodobých výsledků operačního řešení akromioklavikulárních luxací pomocí tahové cerkláže ...detail »
garant   MUDr. Jan Kovařík
09/2015 Traumatologie žádost o přístup do studie
Protokol pro multicentrickou prospektivní randomizovanou studii - Hodnocení výsledků operační a konzervativní léčby zlomenin diafýzy klíční kosti ...detail »
garant   MUDr. Jan Kovařík
06/2012 traumatologie - vzorová studie žádost o přístup do studie